Medieklipp

  • 24. februar 2021  5:0 - Frøya.no
    Du har kanskje sett det graves og jobbes ved Guri Kunna videregående den siste tiden? Det er nemlig bygging av ny varmesentral på Sistranda ...
  • 16. februar 2021  17:39 - Norsk Fjernvarme
    Eidsiva drev godt gjennom 2020, men resultatet fra fjernvarmevirksomheten sank med 95 prosent.
  • 12. februar 2021  12:2 - MyNewsdesk Norway
    Bingsa Gjenvinning skal nå, sammen med TAFJORD, gjennomføre et prosjekt der målet er å finne løsninger som kan gi gjenbruk av bunnasken fra ...