Medieklipp

  • 23. November 2023  13:4 - kommunikasjon.ntb.no
    Eidsiva Bioenergi og Betong Øst går sammen for å utvikle teknisk løsning som erstatter bruk av fossil gass og olje til fordel for fornybar fjernvarme.
  • 16. November 2023  11:58 - Norsk Fjernvarme
    Innovasjonskonkurransen skapte både engasjement og latter.