Medieklipp

 • 28. september 2020  15:24 - Norsk Fjernvarme
  Jessheim Stadion har gått over til å benytte energi fra Solør Bioenergi sitt oppvarmingssystem. Dermed fjernes årlig 315 tonn CO2-utslipp.
 • 22. september 2020  12:0 - Teknisk Ukeblad
  Hydrogen og elektrisitet fra naturgass eller biogass uten CO₂-utslipp er resultatet av snart 20 års forskning og utvikling. Hydrogen og ...
 • 16. september 2020  9:50 - Anleggsmaskinen
  Avløpsselskapet VEAS skal bygge en fabrikk for å gjenvinne avløpsslam til jord. Kan produsere opptil 100 000 tonn matjord i året. MYSEN: ...
 • 11. september 2020  11:3 - Norsk Fjernvarme
  2020 blir et spesielt år også for fjernvarmeselskapene. Mildvær og rekordlave kraftpriser slår kraftig inn på resultatene etter første ...