Medieklipp

  • 05. mai 2021  13:38 - Norsk Fjernvarme
    Hvordan kan solvarme produsert av et bygg passe inn i et fjernvarmenett? Dette og mange andre ting blir satt på dagsorden i denne podcasten ...
  • 20. April 2021  8:26 - Norsk Fjernvarme
    Sintef, NTNU og ToCircle har utviklet verdens første varmepumpe som kan produsere temperaturer opp til 180 grader.