13/11/2019 - LocalMagasinet
(10.11.19. Oppdatert.) Soon og Omegns Vel ber så mange som mulig møte opp kl. 13 i dag for å danne ring om den gamle skolbygningen på......
13/11/2019 - Dagsavisen
Aksjonistene som vil bevare Y-blokka utelukker ikke bruk av lenker og sivil ulydighet for å stoppe rivingen....
12/11/2019 - Tidens Krav
Tingvoll kommune åpner opp for at alle kan være med å foreslå kandidater som fortjener en pris for godt bevaringsarbeid....
12/11/2019 - Morgenbladet
Regjeringen har ikke noe valg: Y-blokka må vekk, skriver Gaute Brochmann...
11/11/2019 - Rb.no
Y-blokkas venner gir ikke opp kampen for å bevare bygget, selv om Fylkesmannen avviste klagen på rivingsvedtaket. Regjeringen vil ikke......
11/11/2019 - Firda Tidend
Y-blokkas venner gir ikkje opp kampen for å bevare bygget sjølv om Fylkesmannen avviste klaga på rivingsvedtaket. Regjeringa vil ikkje......
11/11/2019 - Norske Arkitekters Landsforbund
Fylkesmannen avviser Norske arkitekters landsforbunds klage på rammetillatelse til rivning av Y-blokka, men oppfordrer regjeringen til å......
11/11/2019 - Klar Tale
Fylkesmannen ber regjeringen tenke seg om. Men statsråd Monica Mæland vil fortsatt rive Y-blokka....
11/11/2019 - Parat
Forslaget om å rive Y-blokka for å få plass til et nytt helhetlig regjeringskvartal har skapt støy. Nå godkjenner fylkesmannen i Oslo og......
11/11/2019 - Teknisk Ukeblad
Valgerd Svarstad Haugland vil ikke stoppe rivingen av Y-blokka i det gamle regjeringskvartalet. Valgerd Svarstad Haugland vil ikke stoppe......