Kort sagt, torsdag 27. april - Aftenposten
April 26, 2017 | Aftenposten
Produktplassering i Skam? KRLE-faget og asfaltfabrikk ved Bjørvika, OBOS-planer på Majorstuen og villrein. Dette er dagens kortinnlegg

Hva skjer ved utbrudd av munn- og klovsyke?
April 26, 2017 | Nationen
Hva gjør en framtidig landbruksminister ved utbrudd av munn- og klovsyke? Fredag før påske hadde landbruksminister Jon Georg Dale et møte...

Går for reinsjakt i nesten tre månader
April 21, 2017 | Porten.no
Villreinnemnda har bestemt at dei går for reinsjakt frå 10. august til 31. oktober i Nordfjella villreinområde. Totalt skal jegerane få...

Bør ha nedskytingsplan
April 20, 2017 | OPP.no
Nasjonalparkstyret på Dovrefjell vurderer å kreve en konkret plan for hvordan det skal avlives 50 moskus på Dovrefjell.

Kort sagt, torsdag 20. april - Aftenposten
April 19, 2017 | Aftenposten
Fjordkrysning ved Moss/Horten og utrydding av skrantesjuke villrein. Dette er dagens kortinnlegg.

Snart kan avføring avsløre skrantesjuk villrein
April 18, 2017 | Forskning.no
Tusenvis at hjortedyr ble testet for skrantesjuke i 2016 fordi det ble påvist hos villrein og elg. Nå kan ny metode gjøre det mulig å teste...

Setesdalsmagasinet - Nyt urdyret på avstand
April 07, 2017 | Fvn.no
Fjellvandrere på ski vil støte på reinsdyr denne påsken også. Nyt synet, men vær varsom, er meldingen fra villreinforvaltere og jegere.

Han tar over for Jo
April 07, 2017 | OPP.no
Raymond Sørensen var den første medarbeideren Jo Skorem fikk. Nå skal han overta for sjefen sin på Hjerkinn.

Ubesvarte spørsmål om CWD
April 07, 2017 | Nationen
To artikler fra henholdsvis Hallingdølen 30. mars og i Nationen 31. mars tyder på at vår landbruksminister Jon Georg Dale vil gå altfor...

Drastiske tiltak mot skrantesyke drøftes fredag
April 06, 2017 | Nationen
Myndighetene vil skyte hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av den dødelige skrantesyken.