Nedgang for villreinjakta
December 14, 2018 | Norges Jeger- og Fiskerforbund
Det ble felt 4 156 villrein høsten 2018. Dette er det laveste tallet på 14 år.

Nedgang i villreinjakta
December 13, 2018 | Rjukan Arbeiderblad
Talet på felte dyr i villreinjakta fall frå rundt 5.600 i fjor til om lag 4.200 i år. På Hardangervidda vart fellinga halvert. (Hardanger...

Stinn brakke på jegerkafeen
December 13, 2018 | Numedalsnett
Fjellstyret var litt spent på oppslutningen om Jegerkafeen denne gangen. Temaet var ikke direkte retta mot jegerne, men Bjørn Landes...

Forskrift om vern av Kvannskardkletten naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark
December 10, 2018 | Lovdata
Dato FOR-2018-12-07-1841 Ikrafttredelse 07.12.2018 Gjelder for Stor-Elvdal kommune, Hedmark Hjemmel LOV-2009-06-19-100-§34,...

Slåttemarka som ble vei - pr telefon
December 06, 2018 | Rjukan Arbeiderblad
Til Tinn kommune v/administrasjon Om oppfølging av jordvern etter jordlova § 9. Om anvendelse av § 20 i Plan-og Bygningslov (PBL) I...

Sirdal-plan ugyldig på grunn av inhabile politikere
December 04, 2018 | FVN.no
Tre politikere var inhabile under sluttbehandlingen av kommunedelplanen for Øvre Sirdal. Fylkesmannen i Vest-Agder har derfor kjent planen...

Vil vokta villrein
November 29, 2018 | Rjukan Arbeiderblad
Norges Jeger- og Fiskerforbund: (Hardanger Folkeblad) «Villreinen i Norge er hardt presset. Presset på arealer i fjellet er stort, og...

95 villrein felt i Tinn
November 19, 2018 | Rjukan Arbeiderblad
Bukkene lever farlig i Tinn. 75 prosent av villreinen som ble felt i Tinn under årets jakt var bukker.

Sterkt bekymret for villreinen
November 17, 2018 | NTB Info
Villreinen i Norge sliter. Presset på arealer i fjellet er stort, og reinsdyra er blant de arter som påvirkes negativt av denne...

Skarpere fokus på villreinforvaltningen
November 17, 2018 | Norges Jeger- og Fiskerforbund
Villreinen i Norge er hardt presset. Presset på arealer i fjellet er stort, og reinsdyra er blant de arter som påvirkes negativt av denne...