Seier nei til tilrettelegging for turisme på Osafjellet
March 24, 2017 | Avisa-hordaland.no
Sjølv om vegen opp på Osafjellet er eit pluss for reiselivet i Ulvik, er det ikkje aktuelt å tillata enkel tilrettelegging for turisme.

Utval vil halde på den lokale jaktretten
March 23, 2017 | Nationen
Bygdefolk skal ha førsteretten på å drive jakt i statsallmenningane og etter dei same grenseinndelingane som i dag – upåverka av...

Villreinen trues av stadig mindre leveområder
March 20, 2017 | Miljødirektoratet
En ny rapport laget på oppdrag fra Miljødirektoratet viser at den stadige oppdelingen av villreinens leveområder kan gi store utfordringer...

– Tida der me levde av røyken er forbi. No må me ta vare på naturen
March 19, 2017 | Porten.no
I 70 år har Årdal Jeger- og fiskerforening forvalta naturen i Årdal. Det er ikkje alltid dei blir lytta til, men leiar Vidar Moen har nok...

Kan gå mot nedslakting av villrein i Nordfjella
March 15, 2017 | Avisa-hordaland.no
Etter at den alvorlege nervesjukdomen skrantesjuke vart påvist på tre villrein i Nordfjella i 2016, er det slege alarm i forvalting og...

Hvor er kvinnene i norsk utmarksforvaltning?
March 08, 2017 | Forskning.no
Kronikk: Mens det er mange kvinner i den statlige miljøforvaltningen, er situasjonen annerledes på bakken.

Vurderer storstilt nedskyting
March 07, 2017 | Norges Jeger- og Fiskerforbund
Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og rettighetshaverne i villreinutvalget vurderer nå storstilt nedskyting av Nordfjella-reinen...

Føreslår tre gonger lengre reinsjakt
March 06, 2017 | Porten.no
Til hausten kan det bli reinsjakt i Nordfjella sone 1 frå 10. august til 31. oktober. Også fellingskvoten kjem etter alt å døma til å auka...

CWD-frykt blant villreinsforskerne
March 03, 2017 | Norges Jeger- og Fiskerforbund
Forskerne Olav Strand og Bjørnar Ytrehus frykter skrantesjuka kan bli en katastrofe for villreinbestanden, og roper et kraftig varsku i...

Skrinlegger scootertraséer
February 27, 2017 | OPP.no
Det blir vanskelig å kombinere fornøyelseskjøring for snøscootere i Oppdal med tamreinnæringa i fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen.