Vil skyte meir rein i naboområda til der skrantesjuka herja
April 22, 2018 | NRK.no
Ei gruppe forskarar rår til at det i haust må skytast meir vaksne rein i områda som grensar opp til Nordfjella.

Hele familien spiste rein smittet av skrantesyke
April 19, 2018 | NRK.no
For halvannet år siden skjøt Karsten Nordland Fossly en villrein som har endt på familiens middagsbord. Denne uken kom beskjeden fra...

Dovrefjell nasjonalpark blir utvidet
April 14, 2018 | NRK.no
Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell blir nasjonalpark. Opprydningen har kostet flere hundre millioner.

Kampen om jaktmarkene er i gong
April 12, 2018 | Radio Folgefonn
No har konkurransen om storviltjakta starta. Søknadene renn inn på dei mest attraktive felta hjå Statskog. Søknadsvinduet for storviltjakt...

Kampen om jaktmarkene er i gang
April 11, 2018 | Regjeringen.no
Nå har konkurransen om storviltjakta startet. Søknadene renner inn på de mest attraktive feltene hos Statskog. Søknadsvinduet for...

Stor rift om Statskogs jaktmarker i Nordland
April 09, 2018 | Bodøposten
Nå har kampen om storviltjakta startet. Søknadene renner inn på de mest attraktive feltene hos Statskog. Blant annet er det mange søknader...

Stor rift om Statskogs jaktmarker
April 09, 2018 | MyNewsdesk Norway
Nå har kampen om storviltjakta startet. Søknadene renner inn på de mest attraktive feltene hos Statskog. - Enkelte felt er blant landets...

Merking gir verdifull informasjon om villrein og hjortedyr
April 09, 2018 | Forskning.no
Dyr og mennesker har faktisk felles interesser i å oppnå skånsom merking for å styrke norsk naturforvaltning.

Færre villrein i Våmur-Roan
April 04, 2018 | NRK.no
Det kan bli ei halvering av fellingskvoten for villrein i Våmur-Roan villreinområde til hausten. Villreinlaget si teljing i vinter viser at...

Jeger fryktar reinsdyr hoppar over dette gjerdet
April 04, 2018 | NRK.no
Eit gjerde er sett opp for å skilje reinsdyrflokken i Nordfjella som skal slaktast ned, og dei tamme dyra som skal få leve. No fryktar ein...