Indre og Ytre Syltevika. Krigshistoriske minner og DNT-hytte ved Syltefjorden.
June 18, 2019 | UT.no
Nordøst på Varangerhalvøya finner du flere fraflyttede fiskevær. Det mest kjente er kanskje Hamningberg i Båtsfjord kommune. Stedet er...

Sauen og kua gjør mer enn å rape metangass
June 17, 2019 | Forskning.no
Sauen og kua raper metan, men har egenskaper som hjelper oss til å nå flere av FNs 17 bærekraftmål. Dyra omformer gras og krattskog til...

Vil hindre skrantesyke
June 17, 2019 | NRK.no
Miljødirektoratet opprettholder jaktkvoten på 6000 voksne villreinbukker. De fikk inn flere protester, men uten vesentlig nye momenter,...

Må i retten: – Jaget rein inn i eget jaktterreng med helikopter
June 15, 2019 | NRK.no
Reinselskap anklages for å ha tatt i bruk helikopter for å jage reinen inn i sitt jaktterreng fra nabokommunen, under jakta.

Den intense kampen mot skrantesjuke
June 05, 2019 | Skog.no
Det siste året har det vært arbeidet intenst i kampen mot skrantesjuken. En helt villreinstamme i Nordfjella er tatt ut, og 74 000 dyr er...

Rovdyrene må brukes i kampen mot skrantesyke (CWD) hos villrein
June 03, 2019 | NTB Info
Skrantesyke eller Chronic Wasting Disease (CWD) ble først påvist hos villrein i Nordfjella i 2016 og per dags dato har man 24 positive...

Svar på skriftlig spørsmål om viltfondsmidlene
June 03, 2019 | Regjeringen.no
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om anvendelsen av...

Koster minst 35.000 å skyte villrein
May 16, 2019 | Opdalingen
Årets kvote er på 300 dyr.

Trekking av fellingsløyve på villrein
May 14, 2019 | Eidfjord Kommune
Eidfjord fjellstyre har gjennomført trekking av rekkefølgje for tildeling av fellingsløyve for villrein. Vedtak om fellingskvote for...

Fellingskvote i Svartebotnen og Førdefjella villreinområde for 2019
May 13, 2019 | Gloppen Kommune
Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har i møte 30.04.2019, sak V-19 11, gjort fylgjande vedtak med heimel i Forskrift om forvaltning av...