Når er nok nok av ulveangrep?
June 22, 2017 | Oppland Arbeiderblad
Meninger Det var overskrifta på innspelet frå rovviltnemnda til statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet som var sendt pr....

Valborg er spent på hvordan det går med «bestemorbua» på Høstdalen
June 22, 2017 | Arbeidets Rett
Nå havner hyttesaken hos Fylkesmannen.

Registrert avgang av store rovdyr
June 21, 2017 | Statistisk Sentralbyrå
Om statistikken

Villrein med skrantesyke påvist i Nordfjella
June 20, 2017 | Bergens Tidende
Det er funnet skrantesykesmitte på en av villreinene i Nordfjella som i vinter ble merket med GPS-sender. Bukken skal nå skytes for å...

Pålegger jegere å ta hjerneprøve av felt vilt
June 18, 2017 | Adressa.no
Jegere i Melhus og Midtre Gauldal må ta hjerneprøve fra felt vilt etter pålegg fra Miljødirektoratet.

Pålegger jegere å teste for skrantesyke
June 18, 2017 | Trønderbladet
Jegere i Melhus og Midtre Gauldal må ta hjerneprøve fra felt vilt etter pålegg fra Miljødirektoratet.

Sentral rolle for villreinjegerne
June 16, 2017 | Norges Jeger- og Fiskerforbund
Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå levert en detaljert rapport til Landbruk -og matdepartementet over hvordan uttaket av norddelen av...

Harde tiltak må til
June 16, 2017 | Nationen
Dyrevelferd slutter ikke i fjøsdøra. Hardhente tiltak i naturen må til om norsk fauna skal holde seg frisk.

No har dei lagt ein plan for villreinen
June 15, 2017 | Sogn Avis
Mattilsynet og Miljødirektoratet har i dag overlevert plan for uttak av villreinflokken i Nordfjella sone 1 til landbruks- og matminister...

Nedslakting av villreinstammen vil koste 100 millioner
June 15, 2017 | Bergens Tidende
Villreinstammen i Nordfjella skal i første omgang tas ut gjennom ordinær jakt. Stammen skal være borte innen 1. mai 2018. Prislappen er 100...