Tre villrein felt for å stanse CWD
February 17, 2017 | Norges Jeger- og Fiskerforbund
Etter løyve fra Miljødirektoratet, ble tre villrein-bukker felt i forrige uke på vei fra Nordfjella villreinområde og inn i beiteområdene...

En politikk for avfolking?
February 15, 2017 | Senterpartiet
Naturvernforbundet går i en artikkel som er trykket i en rekke aviser i midten av desember kraftig til angrep på forslaget til ny...

Innspill til Fylkesdelplan for Sølnkletten
February 15, 2017 | Naturvernforbundet
Det burde ikke forekomme forslag i en kommuneplan som er i strid med nasjonal miljøpolitikk og resultatmål. Naturvernforbundet i Hedmark...

Svekker Rondane i jubileumsåret
February 15, 2017 | Naturvernforbundet
Rondane nasjonalpark fyller 50 år i 2012, men de store naturverdiene og villreinen trues av en ny fylkesdelplan.

Jubileumsbok ute nå: Naturarven i nord i 100 år
February 14, 2017 | Naturvernforbundet
Gjennom de siste 100 årene har en rekke miljøslag stått i nord. Naturvernforbundet i Troms kan, i samarbeid med Nordkalottforlaget, med...

Tynset ungdomsskole
February 14, 2017 | Tynset Kommune
Rektor: Kjell Olav Høistad Ass. rektor: Tone Hagen Leder FAU: Hege Veiby Nestleder: Knut Harald Smevold Personalet: 44 ansatte,...

Søknadsfrist snøskuterløyve 2014
February 14, 2017 | Sirdal Kommune
Foto: Ørnelund, Leif / Oslo Museum. Dette bildet er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens Alle som har behov for snøskuterløyve...

Utredninger
February 14, 2017 | Nesset Kommune
Her vil vi fortløpende legge ut aktuelle utredninger om kommunereformen som angår kommunens innbyggere og ansatte. Dette som diskusjonstema...

Skrantesyke kan velte reinnæringen
February 13, 2017 | Aftenposten
De første tilfellene av skrantesyke hos hjortedyr er oppdaget i Norge. Det finnes ingen kur eller vaksine, og sykdommen kan spre seg til et...

Fort hjort: Nær 100 dyr påkøyrd hittil i år
February 13, 2017 | NRK.no
Anne Grete Berg Alværen hadde to døtrer i bilen, då hjorten plutseleg stod i vegbana og kollisjonen var uungåeleg.