Menn bestemmer over norsk natur
December 11, 2017 | Forskning.no
I forvaltning av utmark og naturvernområder er kvinner så godt som fraværende. Likestilling har vært et ikke-tema i norsk naturforvaltning,...

30 000 hjortedyr er hittil testa for skrantesjuke
December 06, 2017 | Radio Folgefonn
I det som er det største prøvetakingsprogrammet sidan kugalskap var på sitt mest intense for rundt 15 år sidan, meiner Veterinærinstituttet...

Får ikke sette opp gjeterhytte
December 06, 2017 | Bondebladet
Frode Fjellestad og to andre sauebønder i Gloppen leier utmarksbeite. De fikk først tillatelse til å sette opp en enkel gjeterhytte i...

30 000 hjortedyr er hittil testet for skrantesjuke
December 05, 2017 | Regjeringen.no
Veterinærinstituttet har til nå testet 30 000 hjortedyr for skrantesyke (Chronic Wasting Disease - CWD), i det som er det største...

Håp om å bevare friske villreinstammer i Norge
December 04, 2017 | Itromso.no
Veterinærinstituttet har til nå testet 30.000 hjortedyr for skrantesyke. Lave forekomster av sykdommen gir håp om å bevare friske...

Reinsdyrbukk bekreftet smittet av skrantesyke
December 02, 2017 | VG.no
Veterinærinstuttet bekrefter at reinsdyrbukken som tidligere denne uken ble undersøkt for den dødelige dyresykdommen skrantesyke, er...

Reinsdyrbukk i Nordfjella var smittet av skrantesyke
December 01, 2017 | Itromso.no
Veterinærinstituttet bekrefter at en voksen reinsdyrbukk som ble felt i Nordfjella, var smittet av den dødelige dyresykdommen skrantesyke,...

Å ikkje handle er òg ei handling
December 01, 2017 | Dag og Tid
Villreinen i Nordfjella har skrantesjuke no. Då må vi handle på den kunnskapen vi har – no. Det er ei påkjenning for alle partar, det som...

En av 64 villrein var smittet av skrantesyke. Men ingen ante hvilken.
November 29, 2017 | VG.no
Den store villreinstammen i Nordfjella slaktes nå ned for å stoppe videre spredning av dyresykdommen skrantesyke. Men da prøvene påviste et...

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesyke i rein
November 28, 2017 | ABC Nyheter
Foreløpige prøveresultater fra en voksen reinsdyrbukk felt i Nordfjella peker på nok et tilfelle av skrantesyke, melder Mattilsynet.