2017-05-26 - Sogn Avis
Ope brev til landbruksminister Jon Georg Dale: Landbruks- og matdepartementet har slutta seg til vurderingane som er gjort av Mattilsynet...
strategien for å kontrollere et utbrudd av skrantesyke være å skyte ut hjortedyr i det lokale området hvor sykdommen ble påvist. Det gjelder
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-22 - iFinnmark.no
Fotograf Øystein Hauge fra Austertana var ute for å jakte fugl med fotoapparatet sitt. Supertilbud - iFinnmark+ og eAvis i 5 uker for kun...
hormonforstyrrelse som påvirker veksten av geviret. Det kan også sees hos andre hjortedyr, som for eksempel rådyr, sier han. I 2015 skreiv
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-21 - Ringblad.no
Supertilbud: 5 kr for alt innhold på nett i 5 uker Klokken 22.30 fikk politiet melding om tyveriforsøk fra en butikk på Eikli i Hønefoss....
seg. Personene er så langt ikke sporet opp. Ved 23-tiden hadde et hjortedyr forvillet seg ned til asfalten, og fått et ublidt møte med et
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-19 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Miljødirektoratet vedtok i vår en ny bever­ forskrift. Nå blir det beverjakt på linje med småviltjakt, mens ordningen med fellings­...
Svendsen i NJFF. Flytter forvaltningsansvaret Bever har tidligere vært forvaltet etter samme prinsipp som våre hjorteviltarter. Når man
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-19 - Bladet.no
Myndighetene tar skrantesyken på alvor.
Kartlegging av skrantesyken intensiveres og under jakta til høsten skal alle hjortedyr over ett år, som skytes av jegerne testes. Nytt av
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-19 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Dersom du ikke har spikret sommerens ferieplaner, har du fortsatt muligheten til å melde deg på NJFFs landsleir for ungdom.
Skjeberg OJFF. Det blir også minkfangst, ettersøk, slakting, partering av hjortevilt, preparering av pelsvilt og bueskyting. For fiskerne
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-17 - Side3
Bakgrunnen for det hele er et prosjekt i regi av forskningsinstituttet for rettsmedisinske studier hos universitetet Texas State. På en...
også at de ikke er ukjente med fenomenet. Man regner faktisk med at hjortedyrene, som jo er mest kjent for å være vegetarianere, gnager på
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-16 - Lovdata
Dato FOR-2017-05-09-589 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert Ikrafttredelse 09.05.2017, 01.07.2017 Endrer...
er utelukkende framstilt av kjøtt, men ikke slakteavfall og ryggmarg, fra viltlevende hjortedyr som med negativt resultat er undersøkt for
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-16 - Lovdata
Dato FOR-2017-05-09-583 Publisert Ikrafttredelse 09.05.2017 Endrer Gjelder for Lierne kommune, Nord-Trøndelag Hjemmel...
Del paragraf II. Jakttid § 2.Jakttid elg, hjort og rådyr Jakttiden for elg, hjort og rådyr følger rammene i forskrift om jakt- og
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-13 - VG.no
Selv om hjortedyr er planteetere har de en sjelden gang blitt observert mens de spiser både dyrerester og bein. Menneskeknokler var likevel...
Bildet skal være det første fotografiske beviset på at hjortedyr spiser på menneskerester. Det er tatt i 2015, men ble nylig publisert
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-11 - Sør-Aurdal Kommune
FAUN naturforvaltning har, etter oppdrag fra Sør-Aurdal kommune, utarbeidet en bestandsrapport basert på fjorårets elg- og hjortejakt...
Aurdal kommune, utarbeidet en bestandsrapport basert på fjorårets elg- og hjortejakt (2016). Materialet bak rapporten ligger i tannanalyse,
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-11 - VG.no
Når 10 prosent av den norske villreinbestanden skal tas ut, kan det bli aktuelt å bruke helikopter.
uttaket. Bakgrunn: Villreinstammen i Nordfjella skal slaktes – Vil bli merkelig Totalt fem hjortedyr har fått påvist skrantesyken, eller
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-11 - Regjeringen.no
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å gi til sammen 26,7 millioner kroner for å bekjempe skrantesyke på hjortedyr. Pengene er...
i Europa. Sykdommen er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr, og er alltid dødelig for dyrene som blir rammet. Smitten kan
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-10 - NRK.no
– Er det berre her det er skrantesjuke, må vi ofre oss for å bli kvitt dette, seier leiar i villreinnemnda i Nordfjella.
fortare enn det gjorde i Lærdalselva. Elgen får vere i fred Det er berre hjortedyr som kan bli sjuke av smitte. Det kan hende at sauar kan
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-10 - Fylkesmanns Bloggen
Måndag 8. mai melde Landbruks- og matdepartementet at dei har bestemt seg for å ta ut over 2200 villrein i Nordfjella; nærare bestemt...
. Skrantesjuka er ein svært skummel sjukdom som alltid har dødeleg utgang for hjortedyr som vert smitta. Han smittar mellom levande dyr i
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-09 - Nationen
Regjeringen foreslår å bruke over 26 millioner kroner i ekstraordinære midler til å bekjempe utbruddet av skrantesyke på Nordfjella.
kjente er skrapesyke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og CWD hos hjortedyr. Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-09 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
NJFF ser på skrantesyken (CWD) med største alvor, og støtter landbruksministerens avgjørelse om at nødvendige tiltak for å stoppe videre...
sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. Sykdommen er dødelig. Smitteoverføringen mellom hjortedyr kan skje gjennom
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-08 - Porten.no
Leiar i villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen, Lars Nesse, er nøgd med at landbruksministeren sitt saneringsvedtak har visse...
stader i landet. Les også: – Skulle gjerne ha testa alt slakta hjortevilt i Noreg Men i brevet strekar dei under at tidsramma med full
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-08 - Steigen Kommune
Steigen kommune vedtok i 2016 målsettinger for hjorteviltforvaltningen. Målsettingene vil danne grunnlag for godkjenning av bestandsplaner...
2016 målsettinger for hjorteviltforvaltningen. Målsettingene vil danne grunnlag for godkjenning av bestandsplaner og fellingstillatelser for
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-05-07 - Rb.no
Rovdyrmotstandere som ikke tåler at naturen er natur, kaller meg naturromantiker. Døm selv!
av et Disneyland, men som ikke lider noen kvaler på vegne av anslagsvis 10.000 norske hjortedyr som hvert år blir skadeskutt under jakta.
Les mer | Nyhets Arkiv