2018-06-15 - NRK.no
Skrantesjuke er den største trusselen mot norsk natur noensinne, mener hjorteekspert og viltforvalter Tor Punsvik hos fylkesmannen i Aust-...
og hjortedyr har felles bruk av saltslikkesteiner, sier Dale. Ifølge Dale gjerdes disse steinene inn i Nordfjella slik at sau og hjortedyr
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-14 - Bondebladet
Et individ i en tamreinflokk i delstaten Illinois har fått påvist sykdommen.
har siden oppdagelsen av CWD i 2016 analysert over 41 000 prøver fra hjortedyr over hele landet, og dette skal fortsette i år. Mattilsynet:
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-13 - NRK.no
For første gong er den dødelege dyresjukdomen skrantesjuke oppdaga på reinsdyr utanfor Norge. Ein tamrein i Illinois i USA fekk påvist den...
i Nord-Amerika. Sjukdommen er tidlegare påvist på hjortedyr i området. Seniorforskar Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet ønskjer å
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-08 - Norges Bondelag
Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag.
risiko som kan true produksjonen av norsk mat! Vi krever også at hjortevilt og gås forvaltes på en slik måte at skader på inn- og utmark
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-07 - Norges Bondelag
- Dette strir mot sunn fornuft og mot Stortinget sine mål i landbrukspolitikken når ein bonde som får klimaråd på garden vil oppnå framgang...
hjorteproblemtikken. Ho påpeika ubalanse i hjortestammen. Forvaltninga fungerer ikkje. Kostnaden må ligge på dei som hauster hjorteviltet,
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-03 - VG.no
– Ingen normale folk gjør slikt. Dette er dyreplageri, sier Knut Gøran Rødsjø i Viltnemda.
Bjugn til VG. Parykkhorn er en hormonsykdom hos elg, rådyr og andre hjortedyr. Sykdommen fører til at dyret etter hvert blir blindt, klarer
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-30 - NRK.no
Hjortestammen i Møre og Romsdal er blitt så stor at det kan bli behov for rekordstore kvoter i 2018. Beiteskader på skog og mark og mange...
tegn på for mye hjort i mange områder. 11.500 dyr ble skutt under hjortejakta i fjor, men for å få ned veksten kan det bli nødvendig å øke
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-24 - NRK.no
Rundt 300 hjortedyr er registrert døde gjennom vinteren i øvre Buskerud, melder Hallingdølen. Kombinasjonen av mye snø, kulde og...
Rundt 300 hjortedyr er registrert døde gjennom vinteren i øvre Buskerud, melder Hallingdølen. Kombinasjonen av mye snø, kulde og
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-20 - Kvinnheringen
Sist oppdatert: 20. mai 2018, kl. 06:59 ‒ Når dei eldre dyra vert skotne, medan kalvane får gå i fred, vert hjortebestanden for stor og...
vart oppretta for tre år sidan, med mål om å regulera hjortebestanden. Alle jaktvald innanfor området vert oppmoda til å melda seg inn, men
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-13 - Adressa.no
Hvert år søker tusenvis av jegere storviltjakt på Statskog sine eiendommer. Nå er årets jakt trukket for elg og hjort.
så langt har trukket det lengste strået. Trekning av elg- og hjortejakt Trøndelag: Fullstendig oversikt her. Elgjakt Dovrefjell Nord på
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-08 - Bergens Tidende
Kommunene i Nordfjella-området underskrev tirsdag en avtale med staten om gjenoppbygging av en villreinstamme.
CWD (Chronic Wasting Disease). CWD er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-08 - Tidens Krav
LeserbrevAure viltforvaltningsråd er et samarbeidsorgan for alle viltforvaltningslaga (storvalda) i Aure kommune. Her sitter lederne for de...
i tilfelle si en betydelig mindre hjortestamme enn vi har hatt siden fellingstall først ble registrert i hjorteviltregisteret. En stamme av
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-08 - Regjeringen.no
I dag ble det inngått en avtale om gjenoppbygging av en villreinstamme mellom Staten og ordførerne i Nordfjellaområdet.
om videre samarbeid for å beholde friske stammer av villrein og andre hjortedyr, utrydde den dødelige dyresykdommen CWD fra Norge og bygge
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-05 - Opdalingen
- Jeg har fantasert om alt fra en aldri så liten ulveflokk, til dynamitt og maskingevær.
ikke, men den tar fra dem maten. Og forvaltninga har vært omtrent like feilslått for både hjort og rovdyr. Se bildeserie øverst i artikkelen
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-03 - JydskeVestkysten
Holdningsstof. Sidste sommer blev en dansk turist hårdt kvæstet på cykelstien mellem Nordby og Sønderho på Fanø, da et krydsende krondyr...
i naturen. Der er til stadighed en risiko for, at de store hjortedyr, på ovenstående vis, kommer til at skade mennesker. Der opstod ingen
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-02 - Forskning.no
Forskerne lyktes i å fjerne halsbåndet fra tre av dyrene. Men de to siste måtte bøte med livet på grunn av de store isklumpene rund halsen.
Les også denne kronikken om hvorfor forskere merker forskere villrein og andre hjortedyr. Trolig ikke alvorlige lidelser – Vi er glade for
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-27 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Den siste kjente flokken med villrein er felt i Nordfjella. Nå starter jobben med å gjennomsøke området, og sikre at det er tomt for dyr....
, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv.
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-26 - Lokalavisa
Tekst/foto: Tore M Furuhatt Nå feies det, og da mener vi ikke feierens jakt på sot i pipa. Nei, hjortedyr bruker på denne tid av året å...
M Furuhatt Nå feies det, og da mener vi ikke feierens jakt på sot i pipa. Nei, hjortedyr bruker på denne tid av året å feie sine gevir.
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-24 - NRK.no
Det blir færre jegerar, og dei som er blir stadig eldre. Dermed klarar dei ikkje jegerane å skyte nok hjort. Snart kan det bli krevjande å...
som mogleg til neste hjortejakt. Då trengst det fleire jegerar til å gjere jobben. Alf Erik Røyrvik seier hjortejakta er omfattande arbeid.
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-23 - Ostlendingen
Den lange og snørike vinteren har ført til at flere tusen hjort sulter i hjel. Ved Norsk Hjortesenter frykter man at 10.000 hjort dør av...
fellingsrekorden fra 1999 da 39.400 elger ble felt. Hjortekvoten var på 57.200 dyr og fellingsprosenten endte på 74 prosent. Flest hjort,
Les mer | Nyhets Arkiv