2017-11-23 - Lovdata
Dato FOR-2017-11-14-1810 Publisert Ikrafttredelse 14.11.2017 Endrer FOR-2001-07-05-1035 Gjelder for Tvedestrand Hjemmel...
kommune i forskrift 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bykle, Grimstad og Tvedestrand kommuner, Aust
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-23 - Telemarksavisa
SKIEN: Grenland landbrukskontor ber politiet etterforske funnet av en død, påskutt elgkalv.
ingen av dem vet hvem som kan ha skutt på elgen. Ett jaktlag som drev hjortejakt i området den 15. oktober, opplyser derimot at de hørte et
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-20 - Hardanger Folkeblad
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder den planlagte nedskytingen av villrein i Nordfjella-området. Målet for jakten er å stanse...
risikerer vi å havne i en situasjon som fører til store lidelser for hjortedyr over hele landet. Det vil da bli umulig å bekjempe sykdommen,
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-17 - Hardanger Folkeblad
Veterinærinstituttet har påvist skrantesyke hos en reinbukk felt av det statlige jaktlaget i Nordfjella. Hele stammen skal utryddes i...
(CWD). Dette er det åttende tilfellet av den dødelige hjortedyresykdommen i området siden kartleggingen startet i 2016, skriver Mattilsynet
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-17 - SeDenne
Darick visste øyeblikkelig hva han måtte gjøre.
Darick skulle akkurat til å si seg ferdig med jakten i Minnesota i USA da de så en hjortekalv ute på det isbelagte vannet. Darick bestemte
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-17 - TV Haugaland – TVH.no
Fra New Zealand til Torvastad.
over alle dyrene som finnes der, men jeg er veldig glad i hjortedyr og antiloper. Det kommer nok til å bli mange kjærlighetshistorier på
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-17 - Morgenbladet
Navn: Domaine le Sang des Cailloux Vacqueyras Cuvée Floureto 2013. Område: Sør-Rhône, Frankrike. Varenummer: 9051401. Pris: 279 kroner....
passet aldeles utmerket til min brors selvskutte hjort. Om utbyttet fra årets hjortejakt er magert, kjøp vinen likevel: Den tåler å ligge en
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-15 - Regjeringen.no
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant (Sp) om smittekjelda av skrantesjuke på...
kontakt mellom dyr og frå miljøet. Denne typen er den same som ein finn på hjortedyr i Nord-Amerika. Den typen som er påvist på elg og hjort
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-15 - NRK.no
Dyrevernorganisasjonen «Dyrenes Røst» meiner Mattilsynet driv statleg organisert dyremishandling i Nordfjella og melder dei til politiet.
for store lidingar. Handlar vi ikkje no, vil sjukdomen spreie seg til andre hjortedyr og kanskje andre land. – Å la vere å forsøke å hindre
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-15 - Hardanger Folkeblad
Dyrenes Røst anmelder Mattilsynet for dyremishandling i jakten på 1.500 villrein i Nordfjella. Stammen skal skytes ned for stanse spredning...
2–4 år for CWD og stor bevegelse gjennom mange år av jegere, hjortedyr, beitedyr og åtseldyr, er det lite sannsynlig at smitten er isolert
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-14 - Miljødirektoratet
Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av...
, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv. I
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-14 - Nationen
Olav Grøttebø frå Lærdal har fleire spørsmål i sitt innlegg i Nationen 2. november «Resignasjon på vegner av Nordfjella-reinen». Fleire av...
av smitta materiale, karakterisering av sjukdomen på ulike arter hjortedyr saman med generelt arbeid innan vilthelse og dyrevelferd. Les
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-13 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Har du vært på jakt- eller fisketur i det siste? Pass på at du merker maten før du fryser det. Magert viltkjøtt har lang holdbarhet,...
er utviklet av NJFF og Animalia. Kurset g​​ir deg som jakter hjortevilt et faglig grunnlag for å ivareta kjøttressursen på en best mulig
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-13 - Hardanger Folkeblad
Så langt er det felt 49 reinsdyr i den statlige jakten for å utrydde villreinstammen i Nordfjella. Dårlig vær har skapt utfordringer den...
resterende dyrene. 30 personer jobber på skift med fellingen. Les også: Stadfestar CWD-funn på hjort – Det er hele tiden en utfordring å
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-09 - Nationen
Olav Grøttebø skriver i sitt innlegg i Nationen 2. november at det er som å snakke til en vegg når han møter myndighetene om rein og CWD....
år – og sykdommen ville med stor sannsynlighet spredd seg til ville og tamme hjortedyr i både Norge og andre land. Det ville vært en helt
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-08 - Trønder-Avisa
Grunnen er at det nylig ble oppdaget et nytt tilfele ved den norsk-svenske grensen.
og Livsmedelsverket nå forbereder en såkalt målrettet overvåkning av skrantesyke hos hjortedyr i Jämtlands län. Det finnes per i dag ingen
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-08 - OPP.no
Tord Bretten blir turnusjeger når han og tredve kolleger i Statens Naturoppsyn skal felle 1500 villrein i løpet av seks måneder.
som ligger lengst sør i Atlanterhavet. Og Bretten er nøye, han har loggført hvert eneste hjortevilt han har felt siden han begynte å jakte.
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-07 - Fjordabladet.no
Tysdag vart jegerar sende ut i terrenget for å starte utryddinga av villreinstammen i Nordfjella. Innan mai håper ein at alle dei 1.500...
Wasting Disease), er ein prionsykdom som i fleire tiår har vore kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Den er 100 prosent dødeleg. * Ein
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-06 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
CWD-funn som er gjort på elg og hjort antas å ikke være like smittsomme som den som er påvist på villrein. Det er viktig at det fortsatt...
Nylig ble det påvist skrantesyke (CWD) på en hjort felt under jakt i Møre og Romsdal. Resultater fra nye analyser utført av
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-11-05 - Din Side
Ifølge norsk lov plikter man å varsle myndighetene ved viltpåkjørsel.
ville dyr på norske veier. Faktisk har det aldri vært flere trafikkdrepte hjortedyr i Norge enn i det siste kalenderåret. Da kan det være
Les mer | Nyhets Arkiv