2018-04-23 - Trønderbladet
Melhus vil ha nedkortet jakttida på elg, og mener at skrantesyke ikke er god nok grunn til å ha jakttid til jul.
på elg. Fylkeskommunen avslo kommunens søknad for jakttid for elg og hjort for 2017 og tvang igjennom jakttid til jul. Ett av argumentene
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-23 - NRK.no
Stryn/Fjærland (NRK): Den lange vinteren gjer at tusenvis av hjort svelt i hel.
gamle restar av for. Skår sitt jaktvald samarbeider om jaktterrenget, slik at grunneigarar med lite hjort i sitt område kan felle kvoten
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-19 - Lovdata
Dato FOR-2018-03-21-579 Ikrafttredelse 21.03.2018 Endrer FOR-2011-04-12-420 Gjelder for Hurdal kommune, Akershus Hjemmel...
bever i forskrift 12. april 2011 nr. 420 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hurdal kommune, Akershus.Del paragraf × Del
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-19 - MSN Norge
Først denne uken fikk Karsten Nordland Fossly telefonen om at reinsbukken han skjøt i september 2016 hadde skrantesyke. Familien har spist...
Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. - Sykdommen, som forårsaker store lidelser,
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-17 - Ringblad.no
– Dessverre ser det ut til at funksjonaliteten for viltundergangen ved Myrskogen allerede er vesentlig forringet. Dette fordi det anlegges...
kunne fungere. De må blant annet ha en såkalt åpenhetsindeks som gjør at hjortedyr går under. Det kan altså ikke være for trangt og det bør
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-17 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hjortejakta slo alle rekorder sist høst. Med 42 541 felte dyr, ble høstens hjortejakt historisk stor.
før, mens jakta på hjort var en forbedring på hele 4800 dyr. Av fellingskvotene (57 200 hjort og 39 900 elg) endte fellingsprosentene på hhv
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-13 - Nettavisen.no
- På den nærmeste var den bare halvannen meter fra meg, sier Siw Brown. Se bildene.
. Bergen har økt jaktkvoten I fjor økte bystyret kvoten for hvor mange hjort som kan skytes i Bergen. Arealet for hvert jaktvald i Bergen
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-12 - Nationen
Norsk natur treng god og kompetent miljøforvaltning som aldri før, men regjeringa kan vera i ferd med å gjere vondt verre. Ekspertutvalet...
tidlegare reformforsøk. For ein del år sidan vart forvaltningsansvaret for hjortevilt delt. Ansvaret for hjort, elg og rådyr vart då flytta
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-10 - Leirfjord Kommune
Fylkesmannen i Nordland skriver i brev til kommunen: I følge jakttidsforskriften kan jakttiden for hjortevilt innskrenkes utfra særlige...
om innskrenket jakttid skal være i henhold til gjeldende forskrift om jakttid på hjortevilt. 2. Søknader om innskrenket jakttid skal sendes
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-09 - Forskning.no
Dyr og mennesker har faktisk felles interesser i å oppnå skånsom merking for å styrke norsk naturforvaltning.
fleste hjort og elg innom flere forvaltningsenheter, hvilket betyr at lokale forvaltningsmål som for eksempel fredning av store hjortebukker
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-03 - Eidsvoll Ullensaker Blad
Midt på natta fant Tina Smith det påkjørte rådyret som hadde blitt forlatt og lå og led i veibanen. – Hvem i all verden kan være så kalde...
i kommunen. Råd mot viltpåkjørsler Årlig blir omkring 6.000 hjortedyr skadet eller drept i sammenstøt med motorkjøretøyer på norske veier
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-03 - NRK.no
Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) kjenner seg rimeleg trygg på at villreinen vil vere tilbake i Nordfjella om fem år.
lenger enn det. I USA har skrantesjuka herja i kring 50 år og utrydda hjortedyr i 25 statar. – Forsking som er gjort på området kan tyde på
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-04-01 - Kvinnheringen
Det gode livet i KvinnheradI 17 år har Åkrafjorden Jakt vore med på å metta ein svolten jaktmarknad med hjortejakt over fleire område i...
livet i KvinnheradI 17 år har Åkrafjorden Jakt vore med på å metta ein svolten jaktmarknad med hjortejakt over fleire område i Kvinnherad og
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-30 - Norddalen
Midt-Hedmark brann- og redning (MHBR) ble dagens helter da de måtte hjelpe en iskald elg opp fra Glomma skjærtorsdag.
slapp, sier Ødegaarden. Brannvesenet fikk imidlertid lagt over et pledd på hjortedyret raskt slik at den i hvert fall fikk muligheten til å
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-27 - Nationen
Naturen eier seg selv, og regulerer seg selv. Vinterens hjortevilt-død i snøskogen er en løsning, ikke et problem.
siste tiden I løpet av 5 måneder er 10.700 hjortedyr innmeldt som døde utenom jakt, mange av dem utsultet. Trolig har næringsmangelen også
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-27 - NRK.no
Helikopteret heng over villreinflokken. Om bord sit staten med gevær. Petter Braaten skal ikkje gi seg før alle er skotne.
. I USA er CWD påvist i 25 statar, og talet veks. Hjortedyr etter hjortedyr blir sjuke før dei døyr. Hjernen koplar ut. Dyra veit ikkje kor
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-26 - Nationen
Laboratorieforsøk viser at CWD kan smitte mellom arter. Er det lurt å la sau beite i CWD-området Nordfjella?
knyttet til prionoverføringer. Sammenhengen mellom skrapesyke hos sau og CWD hos hjortedyr er også uklar. Derfor håper vi at Mattilsynet og
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-26 - NRK.no
Da hjorten Magda holdt på å fryse i hjel, søkte hun tilflukt hos schæferhunden Elvis og matmor Sølvi på gården utenfor Namsos.
vanskelig for hjortevilt denne vinteren. Over 10.000 hjortedyr har blitt registrert døde utenom jakt i vinter, skriver Nationen. – Vi har
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-26 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Den 6. - 8. april avholdes Camp Villmark ved Norges Varemesse på Lillestrøm. Både Norges Jeger- og Fiskerforbund og Jakt- og Fiskesenteret...
eget foredragstelt, og folk fra Jakt- og Fiskesenteret vil fortelle om brølejakt på hjort, samt feller og fangst. Jakt- og Fiskesenteret vil
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-23 - Radio Folgefonn
Sjølv om utbyttet frå elgjakta auka, var det hjortejakta som slo alle rekordar i jaktåret 2017/2018. I alt vart det felt 42 500 hjort og 31...
jaktår. Det vert likevel lite samanlikna med hjortejakta der utbyttet økte med hele 4 800 dyr. Av fellingskvotene på 57 200 hjort og 39 900
Les mer | Nyhets Arkiv