2017-07-28 - Nationen
Da skrantesjuke ble oppdaget, behandlet myndighetene utbruddet som en akutt nødssituasjon.
at jaktperioden ble betydelig forlenget og jegere kunne ta ut ubegrenset antall hjort, gikk det årlige uttaket ned og salget av jaktlisenser
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-27 - Fosna-Folket
Fra torsdag er den framskyndede jakta på grågås tatt til på Linesøya i Åfjord kommune.
til å utvide eller innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås, samt jakttida for grågås og til å
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-19 - Sogn Avis
Kombinasjonen av ein kraftig auke i hjortestamma i Vik og oppmoding frå Miljødirektoratet om å redusera bestanden grunna frykt for...
for skrantesjuke-smitte, gjer at styret i Vik hjorteviltområde har auka talet på fellingsløyve samanlikna med kvoten i 2016. I år blir det
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-18 - Tidens Krav
Det blir uttak av hjort på Nordlandet i Kristiansund.
at uttak av hjortevilt i denne situasjonen ikke er definert som jakt, og at Fylkesmannen ikke samtykker til ordinær hjortejakt i Røssern-
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-18 - NRK.no
Mattilsynet i nord ønsker å øke antall prøver for skrantesyke på tamreinslakt.
vær oppmerksom Mattilsynet tar i dag regelmessige prøver av slakt på rein og andre hjortedyr over hele landet for å sjekke for skrantesyke.
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-17 - Forskning.no
Publisert i dag, kl. 12.26 Av John Odden Forsidebilde: viltkamera.nina.no Rovdyr tar husdyr. Men hvor ofte? Og under hvilke...
Vulnerability of domestic sheep to lynx depredation in relation to roe deer density. Journal of Wildlife Management 72:276-282. Odden mfl.
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-17 - NRK.no
Folk på fjelltur oppfordres til å vaske skoene for å hindre spredning av den fryktede skrantesyken.
trykt opp plakater på turisthyttene i Nordfjella-området. Hvis folk ser syke hjortedyr eller kadavre, blir de bedt om å kontakte SNO. ​Det
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-06 - NRK.no
Myndighetene vil slakte ned 2000 villrein på Nordfjella etter funn av skrantesyka tidligere i år. Ketil Skogen, forsker ved NINA synes det...
vi handler for raskt og inngripende. Vi vil ha friske hjortedyrstammer i framtiden, sier veterinær Julie Enebo Grimstad hos Mattilsynet.
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-05 - Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet
Atle Mysterud har på oppdrag fra Miljødirektoratet skrevet en statusrapport om skrantesyke.
Mysterud om det som er kjent om sykdommens framgang i hos reinsdyr og andre hjortedyr i Norge i dag. Rapporten er skrevet med tanke på at
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-03 - NRK.no
Karl Vidar og Sonja Kristin Førde har 80 mål med hjortebeite på garden i Ålfoten.
. Vi skal ha ein Kick-off før hjortejakta startar. Då vil vi samle jegerane og hausse opp jaktstemninga med gode jakthistorier, fortel Karl
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-03 - Retsinformation.dk
Herved bekendtgøres lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 678...
menneskelig varetægt. Stk. 2. Mærkede hjortedyr, som undslipper fra en bedrift med opdræt af hjortedyr, betragtes som vildtlevende, hvis de
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-07-01 - Hardanger Folkeblad
Sverige og Finland blir bedt om å starte kartlegging av skrantesjuke (CWD).
at land som grenser til Norge nå gjennomfører omfattande kartlegging av sine hjortedyr. – Skrantesyken smitter mellom dyr og det vil være
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-06-28 - Nationen
Sverige og Finland må snarest kartlegge omfanget av den smittsomme skrantesyken CWD, mener landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).
Norge skal i løpet av 2017 ta rundt 20.000 prøver av ulike hjortedyr for å avdekke omfanget av skrantesyken. Under et møte med EUs
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-06-27 - Regjeringen.no
Norge skal i løpet av 2017 ta rundt 20.000 prøver av ulike hjortedyr for å avdekke omfanget av den smittsomme skrantesyken (CWD)....
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-06-21 - Sogn Avis
Smitten er funnen på ein levande og radiomerkt villreinbukk i Nordfjella.
Tysdag stadfesta Veterinærinstituttet at det sjette tilfellet av skrantesjuke hjå hjortedyr i Noreg er påvist. Radiomerkt Prøven er teken
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-06-20 - Klassekampen.no
Villrein med skrantesyke påvist i Nordfjella Det er funnet skrantesykesmitte på en av villreinene i Nordfjella som i vinter ble merket med...
prøver fra hjortedyr i fjor, og overvåkingsprogrammet for skrantesyke fortsetter i 2017 med planlagt prøvetaking i ulike hjortedyrbestander
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-06-20 - Bondebladet
Funnet på villrein i Nordfjella.
sau og geit, BSE (kugalskap) hos storfe og CWD hos hjortedyr. Hjernen til hjortedyr som er rammet av CWD degenerer og hjernevevet får en
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-06-18 - Forskning.no
Se hvilke triks dyrene utvikler.
fra Høgskolen i Hedmark: Hvor langt løper en død elg? I jaktsesongen gjemmer hjorten seg oftere i ulendt terreng, særlig når det er tid for
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-06-16 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå levert en detaljert rapport til Landbruk -og matdepartementet over hvordan uttaket av norddelen av...
mellom hjortedyr. Det å fjerne en hel flokk med ville dyr er drastisk, men nødvendig dersom vi skal lykkes å bevare friske hjortedyrstammer
Les mer | Nyhets Arkiv
2017-06-16 - Miljødirektoratet
For å hindre at skrantesjuke sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder i og rundt Nordfjella og Selbu. Det er...
og rundt Nordfjella og Selbu. Det er svært viktig at alle følger disse reglene for at vi skal lykkes i å hindre smitte til andre hjortedyr.
Les mer | Nyhets Arkiv