2019-04-25 - NRK.no
MONGSTAD (NRK): Siden 2010 har det blitt over 20.000 flere kvinnelige jegere i Norge. Men når jaktsesongen starter, er det mange som lar...
tar jegerprøven, men ikke like mange som faktisk jakter, sier Kjell Sundfjord, som leder et hjortevald i Lindås i Nordhordland. Han setter
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-25 - NRK.no
SKIEN (NRK): Et sjokkerende syn møtte turgåere i Skien denne påska. Hele skogsbilveien var sperret av en knust campingvogn og et enormt...
dyra som bor i området. – Vi har mange eksempler på at kyr, hjortedyr og elg har fått i seg batterisyre fra batterier som er kasta i naturen
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-25 - Oppland Arbeiderblad
Miljødirektoratet ber kommuner legge til rette for økt jakt på hjort og elg i den såkalte Nordfjella-regionen.
Sør-Aurdal, Vang og Vestre Slidre. – Tette bestander av hjortedyr utgjør den største risikoen for smitte av skrantesjuke. Derfor ønsker vi
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-25 - Tysfjord Kommune
Formannskapet behandlet i møte 2.4.19 sak 13/19, følgende vedtak ble fattet: I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 3,...
ble fattet: I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 3, mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr så skal kommunen vedta
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-25 - Lovdata
Dato FOR-2019-04-24-522 Ikrafttredelse 24.04.2019 Endrer FOR-2016-04-20-1965 Gjelder for Rauma kommune, Møre og Romsdal Hjemmel...
8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6. § 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Rauma kommune.Del paragraf
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-24 - Rjukan Arbeiderblad
For å sikre seg mot skrantesyken har Villreinnemda nå vedtatt at 6000 reinsdyrbukkes skal skytes på Hardangervidda. Det er Mattilsynets...
på Nordfjella, og dette var det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Nå er Mattilsynet redd for at sykdommen
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-24 - Lovdata
Dato FOR-2019-04-10-516 Ikrafttredelse 10.04.2019 Endrer FOR-2001-05-29-605 Gjelder for Østre Toten kommune, Oppland Hjemmel...
for Østre Toten i forskrift 29. mai 2001 nr. 605 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Øyer,
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-24 - Regjeringen.no
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævran (SV) om
å forby omsetning av kjøtt fra hjortedyr fra områder med CWD (uavhengig av CWD-type), og med krav om at hjortedyrkjøtt fra resten av landet
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-19 - NRK.no
Skjærtorsdag kunne endt dramatisk for ei elgku som gikk gjennom isen. Viltnemnda takker de frivillige for at alt gikk bra.
på Hamarøy. Foto: PRIVAT Arbeidslaget greide å få et tau rundt halsen på hjortedyret, men elgen falt ned i råken igjen flere ganger. – Den
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-16 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Tirsdag 21. mai inviterer Telemark fylkeskommune i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til avslutningsseminar for...
er å presentere resultatene fra Sørhjortprosjektet og komme med anbefalinger for videre forvaltning av hjort. Tid: Tirsdag 21. mai kl. 18:
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-15 - Laerdal Kommune
No er våren her for fullt. Vinter og tidleg vår er vanlegvis tøffe tider for hjortedyra våre. Det er grunn til å tru at denne vinteren har...
er våren her for fullt. Vinter og tidleg vår er vanlegvis tøffe tider for hjortedyra våre. Det er grunn til å tru at denne vinteren har vore
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-12 - Karlsøy Kommune
Straumsbukta skytterlag arrangerer kurs i ettersøk av påskutt/skadeskutt elg. Kurset er åpent for alle elgjegere og anbefales på det...
å kunne legge opp et ettersøk på påskutt elg/hjortevilt. Temaer: Lover og regler, jaktlederens rolle og ansvar, våpen og sikkerhet, samband
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-11 - Aftenposten
Skyter for å «friskmelde» Hardangervidda.
av villreinbukker i Hallingskarvet. Dette markerer et skifte i måten vi forvalter hjortedyr på i Norge. Man skyter dyr kun for å friskmelde
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-08 - Smp.no
Planlegging av årets jaktsesong er i gang.
. Ifølge «Forskrift om forvaltning av hjortevilt» skal forvaltningen sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-04-05 - Bondebladet
Villreinutvalgs forslag til jaktkvote for å hindre skrantesjuke, høster kritikk – også fra jegerhold.
sitte med hendene i fanget, sier han til NRK. Har testet 33 000 hjortedyr for skrantesjuke Skrantesjuke påvist for første gang i Sverige
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-03-29 - Eidsvoll Ullensaker Blad
Åpent brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet. Viktige avgjørelser skal snart tas for villreinen. Den gjenværende stammen i Nordfjella...
oppstod eller om varianten på villrein har det samme smittepotensiale som varianten på hjortedyr i USA. Etter 50 år med sykdommen i Nord-
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-03-29 - Kvinnherad Kommune
Forvaltningskomiteen i Kvinnherad legg forslag til ny forskrift om minsteareal for felling av hjort i Kvinnherad ut på høyring. Gjeldande...
. Forslag til nye minsteareal vert som følgjer; §1; Minstearealet for felling av hjort i Kvinnherad kommune er 300 dekar. Frå og med Ænes og
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-03-29 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Alle Svorkas NJFF-kunder er årlig med i en trekning av fem jakt- og fisketurer i magiske Trollheimen. Kanskje er det akkurat du som blir...
ut: Storviltjakt En heldig jeger vil bli med på hjortejakt sammen med et meget dyktig jaktlag. Sjansen for skuddmulighet sies å være stor.
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-03-26 - Nationen
Forsikringer om skånsom felling av villrein har vi hørt før.
. Den har vært i Nordfjella i minst 5 år, sannsynligvis mye lenger. Hjortedyr vandrer, GPS-registreringer viser at de kan vandre 20-30 mil.
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-03-26 - Nationen
Den dødelige dyresykdommen skrantesyke er oppdaget på elg i Nord-Sverige. Veterinærinstituttet i Norge avdramatiserer funnet.
elgku som er smittet. Skrantesyke (CWD) er dødelig på hjortedyr. Ved smittsom opptreden vil den kunne ha svært negative konsekvenser på
Les mer | Nyhets Arkiv