2018-03-23 - Lister24.no
Lammekjøtt er for mange fast påsketradisjon. På Hidra utenfor Flekkefjord er veien fra beite til festbord kort.
gjerne lite fettmarmorering i kjøttet, på samme måte som hos ville hjortedyr, og ergo mindre smaksetting av kjøttet fra fettet. PÅSKELAMMET
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-23 - Radio Folgefonn
Sjølv om utbyttet frå elgjakta auka, var det hjortejakta som slo alle rekordar i jaktåret 2017/2018. I alt vart det felt 42 500 hjort og 31...
jaktår. Det vert likevel lite samanlikna med hjortejakta der utbyttet økte med hele 4 800 dyr. Av fellingskvotene på 57 200 hjort og 39 900
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-22 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Aldri tidligere har vi felt så mange hjort under jakta som i fjor. I alt ble det felt 42.500 hjort, men "bare" 31.600 elg.
jaktår. Det blir likevel lite sammenlignet med hjortejakta der utbyttet økte med hele 4 800 dyr. Av fellingskvotene på 57.200 hjort og 39.
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-22 - Kvinesdal Kommune
Vi ber alle skiturister i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødig forstyrrelser av drektige simler. Snøkledde...
utløse panikk og flukt hos dyra. Villreinen er den eneste av hjortedyra der kalvefosteret helt og holdent bygges av moras kroppsreserver.
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-22 - Firdaposten
Sist oppdatert: 22. mars 2018, kl. 06:24 FYLKET: Jegerane i fylket skaut mest hjort av alle og 2000 meir enn i 2016. Lokale nyheiter - 5...
2.000 fleire enn førre år og gir ein fellingsprosent på 78. For første gong passerte hjortejakta fellingsrekorden til elgjakta frå 1999, då
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-22 - Ostlendingen
Elgen søker flokkevis etter maten som ellers ikke er så lett å finne, sjøl for de langbente hjortedyrene.
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-21 - NRK.no
Jegerane i Sogn og Fjordane skaut mest hjort av alle i Norge i jaktåret 2017/2018. Det skriv Firda. 12.850 dyr blei skotne, noko som er...
Jegerane i Sogn og Fjordane skaut mest hjort av alle i Norge i jaktåret 2017/2018. Det skriv Firda. 12.850 dyr blei skotne, noko som er 2000
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-21 - Lovdata
Dato FOR-2018-03-19-380 Ikrafttredelse 19.03.2018 Endrer FOR-2015-04-13-359 Gjelder for Kragerø kommune, Telemark Hjemmel...
bever i forskrift 13. april 2015 nr. 359 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kragerø kommune, Telemark. Del paragraf ×
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-21 - NRK.no
Bergen Venstre vil la bergensere med jegerlisens skyte hjort på Ulriken, Fløyen og Sandviksfjellet. I dag er det bare kommunen som kan...
i de kommunale delene av Byfjellene. Nestleder Heine Johansen i Bergen Venstre mener derfor flere må få jakte hjort for å få bestanden ned.
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-21 - Oppland Arbeiderblad
Det er spesielt rådyrene som sliter i de unormalt store snømengdene på Østlandet denne vinteren.
. Et annet aktuelt tema er at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser, som for eksempel elg, hjort og rådyr, nå skal overføres
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-21 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Den norske villmarka er i ferd med å bli ødelagt av hyttefelt. Det mener sportsfisker og tidligere høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn.
justeringer i de opprinnelige planene, men store urørte områder med flotte biotoper for hjortedyr, skogsfugl m.m. blir nå ødelagt." Rieber-
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-21 - Lister24.no
Dette kan føre til at du må logge inn på av-avis.no flere ganger. " data-articleId="{{article_id}}"> Bli abonnent og les videre Allerede...
Nye regler for hjortejakt
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-21 - Bladet
Meråker har innført ekstraordinær båndtvang.
dagene. Det har ført til at forholdene er veldig vanskelige for hjortedyrene. Særlig er dette tilfelle for rådyr. Derfor bruker kommunen
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-20 - Opdalingen
Rekordstor hjortejakt i 2017/2018.
I alt 42.500 hjort ble felt i årets jaktsesong. Dermed passerte hjortejakta fellingsrekorden fra elgjakta i 1999. Rekorden fra 1999 var på
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-20 - Haugesunds Avis
Sist oppdatert: I alt 42.500 hjort ble felt i siste jaktsesong. Dermed passerte hjortejakta fellingsrekorden fra elgjakta i 1999. Lik...
Sist oppdatert: I alt 42.500 hjort ble felt i siste jaktsesong. Dermed passerte hjortejakta fellingsrekorden fra elgjakta i 1999. Lik
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-20 - Sunnmøringen
I alt 42.500 hjort blei felt denne jaktsesongen. Dermed passerte hjortejakta fellingsrekorden frå elgjakta i 1999.
frå førre jaktår, mens utbyttet frå hjortejakta auka med heile 4.800 dyr. Kvotane var på 57.200 hjort og 39.900 elg og fellingsprosenten
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-20 - Bedre Gardsdrift
Utbyttet av hjortejakta fortsetter å stige. I jaktåret 2017/18 ble det felt 42 500 hjort mot 31 600 elg.
skriver SSB. Av fellingskvotene på 57 200 hjort og 39 900 elg endte fellingsprosentene på respektive 74 og 79 prosent. Flest hjort falt i
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-20 - NRK.no
Det vart felt 8200 hjort i Hordaland under jakta. Det er 720 fleire enn i 2016/2017. 1057 av desse vart felte i Kvinnherad, som dermed...
Det vart felt 8200 hjort i Hordaland under jakta. Det er 720 fleire enn i 2016/2017. 1057 av desse vart felte i Kvinnherad, som dermed
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-20 - Dolen.no
Talet på elg skote i jakt aukar i Midtdalen. Jaktåret 2017-18 måtte 556 elgar bøte med livet i møte med jegaren.
vart 3 275 elgar felt under årets jakt. Også hjortejakta aukar, og i Oppland vart 957 hjort felt under årets jakt. I følge statistikk frå
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-03-20 - Statistisk Sentralbyrå
Om statistikken
et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse. Hjortevilt Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein
Les mer | Nyhets Arkiv