2018-07-22 - Hamar Arbeiderblad
Sverre Lindstad fra Løiten avsluttet NM i elgbaneskyting med gullmedalje.
mange både gull-, sølv- og bronsemedaljer i både jaktfelt, elgbane- og hjorteskyting. Han husker ikke verken totalantallet NM-medaljer eller
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-07-22 - lindesnes
Miljødirektoratet pålegger jegere i Marnardal, Lindesnes og Mandal å teste felte hjortevilt for skrantesyke. Det er en del av en nasjonal...
skrantesyke hos nitten dyr. I tillegg til hjort og elg felt under jakt, skal også annet fallvilt av hjortedyr undersøkes. – Hvis man for
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-07-21 - NRK.no
Tørken er utfordrande også for dei ville dyra, skriv Hjorteviltportalen. Manglande regn påverkar veksten av planter i naturen, noko som går...
veksten av planter i naturen, noko som går ut over matfatet til hjortedyra. Høgare temperaturar og mindre nedbør er òg meir gunstig for
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-07-19 - Arbeidets Rett
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har laget et lite sammendrag på hvordan naturen rundt oss reagerer på unormal tørke og varme, for...
de ville plantene i naturen, noe som har betydning for hjortedyra. Det har allerede vært et hardt år hjortedyra. På grunn av mye snø og lave
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-07-18 - NRK.no
Ulven som tidlegare har tatt lam i Naustdalsfjella, har no slått til i Guddal i Fjaler. Ein bonde i dalføret fann i går eit lam som var...
og Fjordane, så er det veldig mykje mat å finne både av husdyr og hjortedyr. Det den eventuelt då manglar er ein partnar. Om den ikkje finn
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-07-07 - Dagbladet.no
Da kan en frisk villreinpopulasjon settes inn igjen i Nordfjella.
Siden 2016 har mer enn 42 000 prøver fra hjortedyr blitt testet for skrantesjuke i Norge. - Av disse har man påvist sykdommen hos 19
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-29 - Arbeidets Rett
– Jeg er fly forbanna på den som kjørte på en elg nord for 733-skiltet på riksveg 3 i natt, skrev Haldis Grøtli på sin facebookside søndag....
, én i Tylldalen og tre på Kvikne. 6.648 hjortevilt dør på vegen Jaktåret 2016/17 ble 10.827 hjertevilt registrert
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-27 - Regjeringen.no
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppfordret i dag de nordiske ministrene med ansvar for landbruk til en felles innsats mot...
gang sykdommen ble påvist i Europa. Norge har tatt 42. 000 prøver av norske hjortedyr så langt og skal ta nye 30.000 prøver i år. Sverige og
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-25 - Regjeringen.no
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om om beiting og...
skrantesjuke kan overførast til andre husdyr enn hjortedyr, korkje gjennom direkte kontakt med hjortedyr eller gjennom miljøet. Samstundes
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-15 - NRK.no
Skrantesjuke er den største trusselen mot norsk natur noensinne, mener hjorteekspert og viltforvalter Tor Punsvik hos fylkesmannen i Aust-...
og hjortedyr har felles bruk av saltslikkesteiner, sier Dale. Ifølge Dale gjerdes disse steinene inn i Nordfjella slik at sau og hjortedyr
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-14 - Bondebladet
Et individ i en tamreinflokk i delstaten Illinois har fått påvist sykdommen.
har siden oppdagelsen av CWD i 2016 analysert over 41 000 prøver fra hjortedyr over hele landet, og dette skal fortsette i år. Mattilsynet:
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-13 - NRK.no
For første gong er den dødelege dyresjukdomen skrantesjuke oppdaga på reinsdyr utanfor Norge. Ein tamrein i Illinois i USA fekk påvist den...
i Nord-Amerika. Sjukdommen er tidlegare påvist på hjortedyr i området. Seniorforskar Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet ønskjer å
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-08 - Norges Bondelag
Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag.
risiko som kan true produksjonen av norsk mat! Vi krever også at hjortevilt og gås forvaltes på en slik måte at skader på inn- og utmark
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-07 - Norges Bondelag
- Dette strir mot sunn fornuft og mot Stortinget sine mål i landbrukspolitikken når ein bonde som får klimaråd på garden vil oppnå framgang...
hjorteproblemtikken. Ho påpeika ubalanse i hjortestammen. Forvaltninga fungerer ikkje. Kostnaden må ligge på dei som hauster hjorteviltet,
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-06-03 - VG.no
– Ingen normale folk gjør slikt. Dette er dyreplageri, sier Knut Gøran Rødsjø i Viltnemda.
Bjugn til VG. Parykkhorn er en hormonsykdom hos elg, rådyr og andre hjortedyr. Sykdommen fører til at dyret etter hvert blir blindt, klarer
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-30 - NRK.no
Hjortestammen i Møre og Romsdal er blitt så stor at det kan bli behov for rekordstore kvoter i 2018. Beiteskader på skog og mark og mange...
tegn på for mye hjort i mange områder. 11.500 dyr ble skutt under hjortejakta i fjor, men for å få ned veksten kan det bli nødvendig å øke
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-24 - NRK.no
Rundt 300 hjortedyr er registrert døde gjennom vinteren i øvre Buskerud, melder Hallingdølen. Kombinasjonen av mye snø, kulde og...
Rundt 300 hjortedyr er registrert døde gjennom vinteren i øvre Buskerud, melder Hallingdølen. Kombinasjonen av mye snø, kulde og
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-20 - Kvinnheringen
Sist oppdatert: 20. mai 2018, kl. 06:59 ‒ Når dei eldre dyra vert skotne, medan kalvane får gå i fred, vert hjortebestanden for stor og...
Har bede om fleire løyve Også i Austrepollen er det meir hjort enn på lenge. Jaktleiar Anders Godtskalk Gjerde fortel at valdet har søkt om
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-13 - Adressa.no
Hvert år søker tusenvis av jegere storviltjakt på Statskog sine eiendommer. Nå er årets jakt trukket for elg og hjort.
så langt har trukket det lengste strået. Trekning av elg- og hjortejakt Trøndelag: Fullstendig oversikt her. Elgjakt Dovrefjell Nord på
Les mer | Nyhets Arkiv
2018-05-08 - Bergens Tidende
Kommunene i Nordfjella-området underskrev tirsdag en avtale med staten om gjenoppbygging av en villreinstamme.
CWD (Chronic Wasting Disease). CWD er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.
Les mer | Nyhets Arkiv