2019-06-18 - Norsk Sau og Geit
Landbruks- og matdepartementet har, mot næringas klare anbefaling, fastsatt forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella....
øker igjen sannsynligheten for at det finnes smittestoffer i bakken, og hjortedyr kan få i seg disse smittestoffene ved at de spiser jord
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-15 - Vestlandsnytt
Hjortebestanden aukar meir enn forvaltinga kan ta unna.
Hjortebestanden aukar meir enn forvaltinga kan ta unna.
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-14 - Mattilsynet
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. I tillegg er det forbudt med...
de store konsekvensene en spredning av skrantesjuke vil medføre, ikke bare for hjortedyr, men også for nærings -og friluftsliv, mener vi at
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-14 - Kvinnheringen
Sist oppdatert: 14. juni 2019, kl. 12:03 Kommunen vil i år tildela heile 1645 fellingsløyve på hjort, 190 fleire enn i fjor. Send tekst...
14. juni 2019, kl. 12:03 Kommunen vil i år tildela heile 1645 fellingsløyve på hjort, 190 fleire enn i fjor. Send tekst og bilde « Vi vil
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-13 - Lovdata
Dato FOR-2019-04-30-718 Ikrafttredelse 30.04.2019 Endrer FOR-2010-04-30-669 Gjelder for Tysnes kommune, Hordaland Hjemmel...
8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6. § 1.Det er opna for jakt på hjort i Tysnes kommune i Hordaland.Del
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-05 - Trønderbladet
Fylkeskommunen påla blant annet Melhus utvidet jakttid for elg, og så viser det seg at antall skutte elger er blitt redusert.
fra fylkeskommunen for å ha så lang jakttid, var blant annet for å få ned bestanden av hjortevilt for å begrense utbredelsen av skrantesyke.
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-05 - Kystskogbruket
Vestlandsbonden har ikkje råd til å betale for dagens hjortebestand. Fagdag 19. juni i Ålfoten om utfordringar i skogforynging og...
for å betale for dagens hjortebestand ved Anders Felde, Sogn og Fjordane Bondelag - Forvaltning av hjortebestanden i Bremanger kommune ved
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-05 - Regjeringen.no
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om...
regler. EU-kommisjonen foreslo senere å kreve testing av alt hjortedyrkjøtt fra land med skrantesjuke før det kunne omsettes på EU-markedet
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-05 - Skog.no
Det siste året har det vært arbeidet intenst i kampen mot skrantesjuken. En helt villreinstamme i Nordfjella er tatt ut, og 74 000 dyr er...
2, fra tamrein på Filefjell, fra hjortedyr østfra, fra rein fra andre steder og fra hjortedyr rundt gjestesaubesetninger. For å oppsummere
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-04 - Nationen
Hvordan skal vi håndtere en alvorlig smittsom sykdom i en tradisjonell, nomadisk driftsform?
villrein i Nordfjella blitt påvist. Av de totalt 75.434 undersøkte hjortedyrene er det undersøkt 28.866 tamrein. Heldigvis har alle disse
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-03 - Aftenposten
Måltrost og svarttrost blant «verstingene».
artene når det gjelder kombinasjonen å fôre flåttlarver og spre Borrelia. Hjortedyr er viktige verter for flått, men har ikke evnen til å
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-03 - Regjeringen.no
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om anvendelsen av...
mål for bestandene av elg, hjort og rådyr når det åpnes for jakt på disse artene. Vi vet at en større hjorteviltbestand vil gi flere
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-31 - Nationen
Flere er skeptiske til tiltakene Mattilsynet og Miljødirektoratet kommer med for å stanse utbredelsen av skrantesjuke. Er dette tempoet...
Skrantesjuke (CWD) er en svært alvorlig sykdom for hjortedyr som fører med seg lidelse og sikker død for smitta dyr. Det finnes ingen
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-30 - Side3
Kva er mest vik­tig for kjøp av ny rif­le – vekt, me­ka­nis­me, ka­li­ber el­ler pris? Kva skal rifla bru­kast mest til – tre­ning el­ler...
rifla bru­kast mest til – tre­ning el­ler jakt? Om sva­ret er jakt, er det så mest til jakt på elg, hjort, rein, rå­dyr el­ler små­vilt?
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-29 - Norsk Institutt for Naturforskning
Forskere fra Norge og Myanmar har klart å beregne bestandsstørrelsen for en av verdens mest utrydningstruede hjortedyr-arter innenfor et...
bomullsplantasje. Tilsynelatende har Elds hjort hatt fordeler av den ekstra beskyttelse fra ulovlig jakt og fangst innenfor militærområdet,
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-29 - Bondebladet
Mattilsynets foreslåtte saltstein-forbud i Nordfjella, kan gi sauebønder ekstrakostnader på nær 24 millioner over åtte uker. Det blir svært...
. Men disse steinene tiltrekker seg også hjortedyr. Tanken bak forslaget, er å hindre at hjortedyr får i seg smittestoffer (prioner) når de
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-29 - Norsk Institutt for Naturforskning
Jegerne i Nordfjellaregionen må felle vesentlig flere elg og hjort i år i forhold til i fjor for å nå myndighetenes mål om å halvere...
og aldersspesifikke (kalv, åring, eldre) antallet elg og hjort sett og felt under jakt i 2016-2018, fallviltdata registrert av kommunene, og
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-27 - Veterinærinstituttet
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har påvist sitt andre tilfelle av skrantesjuke (CWD) hos nok en gammel elgku i nord i Sverige....
hos elg i Norden har vist atypiske funn sammenliknet med villreinen fra Nordfjella og hjortedyr i Nord-Amerika. Samtlige (7) elg har vært
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-27 - Fosna-Folket
Et lite rådyrkje som ligger og trykker i gresset kan gjøre at mange lar seg lure til å tro at rådyrmamma har forlatt den lille skapningen....
juni er det kalvingstid, og det er ikke uvanlig å møte enslige kalver av hjortedyr. Det er derfor viktig å huske at man må holde avstand. -
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-23 - Gulen Kommune
Det vart også dette året utført vårteljing av hjort. Denne teljinga gjev oss eit førsteinntrykk av korleis hjortestammen er før kommande...
. Denne teljinga gjev oss eit førsteinntrykk av korleis hjortestammen er før kommande jaktsesong. I tabellane under viser målingane i 2019,
Les mer | Nyhets Arkiv