2019-06-13 - Firdaposten
Sist oppdatert: 13. juni 2019, kl. 19:30 FLORØ: Flora kommune har aldri før tildelt så mange fellingsløyve på hjort som til komande...
oppdatert: 13. juni 2019, kl. 19:30 FLORØ: Flora kommune har aldri før tildelt så mange fellingsløyve på hjort som til komande jakthaust.
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-12 - Forskning.no
Store dyr hjalp eplet med å spre seg før slutten av siste istid, men så sa det stopp fram til vi mennesker begynte å frakte frukt rundt,...
stort til at fugler kan svelge det. Atskilt i istida Alt fra villhester til hjortedyr kan tenkes å ha spist epler. De bar frøene i magen og
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-11 - Lovdata
Dato FOR-2019-04-09-706 Ikrafttredelse 09.04.2019 Endrer FOR-2001-05-02-485, FOR-2004-04-27-1916 Gjelder for Sandefjord kommune,...
. 13.10 Journalnr 2019-0393 Korttittel Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Sandefjord Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-11 - Ålesund Kommune
Jaktretten for felling av en hjort og et rådyr på Ålesund kommunes eiendom på Vasstranda skal leies ut for jaktsesongen 2019. Interesserte...
Jaktretten for felling av en hjort og et rådyr på Ålesund kommunes eiendom på Vasstranda skal leies ut for jaktsesongen 2019. Interesserte
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-10 - Aftenposten
I 2004 ble «dugnad» kåret til Norges nasjonalord. Siden er vi blitt invitert til nasjonal dugnad for elbiler, NRK-lisens, bompenger, norsk...
, småbutikkene, nasjonal eggproduksjon, å grave ut hjernemasse på hjortedyr, guider i turistnæringen, boligpolitikk, avgrense folkeveksten i
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-07 - Lovdata
Dato FOR-2019-05-22-702 Ikrafttredelse 22.05.2019 Endrer FOR-2014-06-19-909 Gjelder for Kvinnherad kommune, Hordaland Hjemmel...
8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6. § 1.Minstearealet for felling av hjort i Kvinnherad kommune er 300 dekar.
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-04 - Driva.no
Hjortestammen i Surnadal vokser stadig og avskytinga står ikke i stil med økningen i bestanden. Foran årets jakt skal hjortekvotene derfor...
står ikke i stil med økningen i bestanden. Foran årets jakt skal hjortekvotene derfor økes kraftig. Målet er å redusere vinterbestanden i
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-04 - Resett
At «ulvekommunene» selv får avgjøre om ulv ønskes i kommunen eller ei, vil ikke være i tråd med «Bernkonvensjonen» som Norge undertegnet i...
for å gjøre dette er meget godt begrunnet: Sauehold og jakt med hund (fugl, hare, rådyr, hjort og elg) har meget lange tradisjoner i Norge
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-03 - NTB Info
Skrantesyke eller Chronic Wasting Disease (CWD) ble først påvist hos villrein i Nordfjella i 2016 og per dags dato har man 24 positive...
hos hjortedyr i Norge. Forskere omtaler sykdommene som en stor trussel mot hjorteviltbestanden i Norge. Nå er en hel villreinstamme slaktet
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-06-03 - Vestnytt
Den første Kurt Andreassen ansatte i 1998 var økonomisjef Øyvind Langedal. Nå er det han som sitter i sjefsstolen på CCB.
det er viktig å ha et liv utenom jobb også. Det fine med hjortejakten og fotballaget er kameratskapet rundt. Jeg er nok utpreget sosial,
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-29 - Skjåk Kommune
I fylgje § 3 i hjorteviltforskrifta skal kommunen vedta mål for utviklinga av bestandane av elg, hjort og rådyr. Dette gjorde Skjåk kommune...
vedta mål for utviklinga av bestandane av elg, hjort og rådyr. Dette gjorde Skjåk kommune i ein forvaltningsplan som gjeld for 2012-2020.
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-29 - Etnedal Kommune
Kommunestyret har vedteke reviderte mål for hjorteviltforvaltninga i Etnedal. Mål for forvaltning av hjortevilt i Etnedal 2019 - 2021 (PDF,...
Kommunestyret har vedteke reviderte mål for hjorteviltforvaltninga i Etnedal. Mål for forvaltning av hjortevilt i Etnedal 2019 - 2021 (PDF,
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-29 - Vest-Agder Fylkeskommune
GPS-merking av 31 dyr har gitt ny kunnskap om hjortens arealbruk og trekkmønster i Agder. Det er laget en fyldig rapport som vil være...
mer om hjortens arealbruk og sesongtrekk, om hjortens leveområder og om hvordan man kan forvalte hjorten på bakgrunn av denne kunnskapen. I
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-28 - Bondebladet
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har påvist sitt andre tilfelle av skrantesjuke (CWD) hos en gammel elgku i Norrbotten.
hos elg i Norden har vist atypiske funn sammenliknet med villreinen fra Nordfjella og hjortedyr i Nord-Amerika. Alle de sju elgene har vært
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-24 - Regjeringen.no
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om NOR...
at mennesker, rovdyr, åtseletere og andre bærer med seg smitte som spres til nye hjortedyr. På grunnlag av VKM-rapporten, etter råd fra
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-24 - Lovdata
Dato FOR-2019-05-13-657 Ikrafttredelse 13.05.2019 Endrer FOR-2007-02-26-283 Gjelder for Aurskog-Høland kommune, Akershus Hjemmel...
av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5. I I forskrift 26. februar 2007 nr. 283 om
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-24 - Aftenposten
For mange er de minimonstre, for Jannicke Wiik-Nielsen er insekter kunst.
. Blodsuger. Dessverre tror den at alt som beveger seg i skogen er hjortedyr, inkludert oss. Den kaster vingene sine når den finner en vert,
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-23 - Gulen Kommune
Det vart også dette året utført vårteljing av hjort. Denne teljinga gjev oss eit førsteinntrykk av korleis hjortestammen er før kommande...
. Denne teljinga gjev oss eit førsteinntrykk av korleis hjortestammen er før kommande jaktsesong. I tabellane under viser målingane i 2019,
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-22 - Aust-Agder Fylkeskommune
GPS-merking av 31 dyr har gitt ny kunnskap om hjortens arealbruk og trekkmønster i Agder. Det er laget en fyldig rapport som vil være...
mer om hjortens arealbruk og sesongtrekk, om hjortens leveområder og om hvordan man kan forvalte hjorten på bakgrunn av denne kunnskapen. I
Les mer | Nyhets Arkiv
2019-05-17 - Bok365
Trygve Skaug beholder førsteplassen på Boklista nok en uke.
Riley Månesøsteren Cappelen Damm 3 19 4 Ane Riel Slakteren i Liseleje Aschehoug Ny 1 5 M. Hjorth/ H. Rosenfeldt En høyere rettferdighet
Les mer | Nyhets Arkiv