Trade Centre-Geneva, International Labour Organisation ILO, EBRD, Asian Productivity Organisation-Japan and several govt. bodies...
JAPAN - Media OutReach - 3 April 2020 - The Asian Productivity Organization (APO) announced that the Republic of Turkey had become...
viên thứ 21 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) TOKYO, NHẬT BẢN – Media OutReach – Ngày 3 tháng 4 năm 2020 – Tổ chức Năng suất...
東京: アジア生産性機構(以下、APO)は、2020年3月11日にトルコ共和国が新たにAPOに加盟したことをお知らせします。トルコの加盟により、APO加盟国は21か国・地域になりました。...
TOKYO, JAPAN – Media OutReach – 3 April 2020 – The Asian Productivity Organization (APO) announced that the Republic of Turkey had...
Pada 11 Maret 2020, Negara Turki Resmi bergabung menjadi anggota (APO Asian Productivity Organization) yang ke-21, ini berarti APO...
tính tin cậy và được chứng nhận mang tầm khu vực và thế giới. Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) APO là một tổ chức liên chính phủ...
National Productivity Institute (VNPI), in collaboration with the Asian Productivity Organization (APO), held an online conference...
月21日至22日在馬來西亞布城舉行APEC第一次高官會議。(取自APEC官網)...
Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các dự án năng suất của Tổ chức Năng suất châu Á (APO), trong đó có dự án về Phát...