org About the APO(www.apo-tokyo.org) The Asian Productivity Organization (APO) is an intergovernmental organization committed to improving
Manpower Attachments Original document Permalink Disclaimer APO - Asian Productivity Organization published this content on 12 October
linkages with bodies like World Bank, UNDP, ILO, UNCTAD, Asian Productivity Organization etc. Besides this, IMI is one of the empanelled
dengan mengandalkan penetrasi teknologi,” jelasnya. Menurut data Asian Productivity Organization (APO), selama 25 tahun produktivitas
thảo luận tại cuộc họp Lãnh đạo Cơ quan Năng suất Quốc gia lần thứ 59 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) vừa được tổ chức tại Indonesia.
tại cuộc họp Lãnh đạo Cơ quan Năng suất Quốc gia lần thứ 59 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) vừa được tổ chức tại Indonesia. Đây là một
cuộc họp Lãnh đạo Cơ quan Năng suất Quốc gia lần thứ 59 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) vừa được tổ chức tại Indonesia. Còn với những
cuộc họp Lãnh đạo Cơ quan Năng suất Quốc gia lần thứ 59 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) vừa được tổ chức tại Indonesia. Người trong nội
cuộc họp Lãnh đạo Cơ quan Năng suất Quốc gia lần thứ 59 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) vừa được tổ chức tại Indonesia. Vietlott hiện đã
; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học Kỹ thuật; Kỷ niệm chương của tổ chức năng suất Châu á Thái Bình Dương (APO) và nhiều giải thưởng cao quý